Zasada 7W w logistyce magazynowej

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych narzędzi do koordynacji wszystkich procesów współczesna logistyka magazynowa działa szybciej, skuteczniej i po mniejszych kosztach. Optymalizacje dostaw i ograniczenie przepływu towarów do absolutnego minimum, jest spowodowane odpowiednim przepływem informacji pomiędzy wszystkimi stronami – dostawcami, zamawiającymi i pośrednikami. Nie zmieniła się jedna rzecz – wciąż ten towar, trzeba fizycznie przetransportować do ostatecznego odbiorcy. I tutaj warto skorzystać ze sprawdzonej metody 7W.

Współczesna obsługa logistyczna

Ostatnie kilkanaście lat, to intensywne przeorganizowanie procesów logistycznych. Wszystko za sprawą nowoczesnych narzędzi wspomagających te działania, powszechnego dostępu do sieci czy zmianach w metodach zarządzania procesami logistycznymi. Zmianom cały czas towarzyszyły hasła ograniczania kosztów czy minimalizacji ruchu towarów. Tak naprawdę towar przechowywany na jednym magazynie, może kilka razy zmienić właściciela, zanim zostanie przeniesiony do ostatecznego odbiorcy. Całość działań odbywa się głównie na komputerowych zapisach dokumentów księgowo-magazynowych, zaś ten fizyczny transport jest już ostatnim elementem. Ostatnim, ale równie ważnym jak wszystkie poprzednie, dlatego jego wykonanie musi być dokładnie zaplanowane i starannie wykonane.

Logistyka magazynowa – zasada 7W

Niezależnie od wszystkich wcześniejszych procesów i działań, w ostatecznym rozrachunku i tak ten towar fizycznie będzie musiał zostać dostarczony. Efektywność całej dostawy powinna opierać się na minimalizacji błędów (lub całkowitej bezbłędności) i ograniczaniu kosztów całej operacji. W logistyce magazynowej od lat funkcjonuje dobra i sprawdzona zasada 7W, która precyzuje skuteczny sposób dostawy zamawianych towarów. Na czym polega wspomniana zasada 7W? Na zadbaniu w należyty sposób o 7 kwestiach przy każdej dostawie.

1. Właściwy towar
2. We właściwej ilość
3. Z właściwą jakością
4. We właściwym czasie
5. We właściwe miejsce
6. Po właściwych kosztach
7. I do właściwego odbiorcy

Właściwy towar

– czyli dokładnie to, co ktoś zamówił.

Właściwa ilość

– dostarczenie zamówienia w dokładnie takiej ilości, jakiej oczekuje odbiorca. Ilość dotyczy zarówno łącznej liczby sztuk, litrażu czy wagi produktu, a także opakowań w odpowiednim rozmiarze czy gramaturze.

Właściwa jakość

– towar powinien zostać dostarczony nowy, w nienaruszonym stanie. Niedopuszczalne są uszkodzenia, braki czy niedoskonałości obniżające wartość towarów.

Właściwy czas

dostarczenie towaru w czasie ustalonym z zamawiającym, z uwzględnieniem ewentualnych problemów niezależnych od dostawcy.

Właściwe miejsce

– towar należy dostarczyć do wskazanego przez zamawiającego punktu, o ile jest to technicznie możliwe.

Właściwe koszty

– dostawa towaru powinna być wykonana po możliwie jak najmniejszych kosztach. Ważny jest wybór rodzaju transportu, trasa, ludzie i inne dodatkowe uwarunkowania, wpływające na ostateczny koszt dostawy.

Do właściwego odbiorcy

– ktoś ten towar musi odebrać i potwierdzić ten odbiór. Musi to być osoba czy firma wskazana przez zamawiającego. Nikt inny za kogoś tego towaru odebrać nie może.

An 225 po raz kolejny w Polsce.