Transport bydła

Stres jest wielkim zagrożeniem dla zwierząt hodowlanych. W transporcie bydła z gospodarstwa na drugie lub do ubojni może wystąpić jego nasilenie. Ważnym zadaniem przewoźnika jest możliwe zminimalizowanie czynników stresogennych podczas jazdy. Mogą one być powodem obniżenia jakości mięsa i zmniejszenia produktywności mlecznej u zwierzęcia, które zostało narażone na zbyt duże obciążenie psychiczne. Aby do tego nie dopuścić, należy trzymać się zasad, których wprowadzenie w życie może pomóc spokojnie i bezpiecznie przewieźć bydło w miejsce przeznaczenia.

Czynników stresogennych może być wiele. W gorące dni będzie to słaby dostęp do wody pitnej i możliwość odwodnienia spowodowana także wysoką temperaturą panującą w boksach transportowych. Wpływ na dobrostan zwierzęcia ma również komfort jazdy, płynna jazda kierowcy. Innymi czynnikami są z pewnością niewygody i ograniczona przestrzeń tak jak i przewóz zwierząt z bydłem z innych, obcych mu hodowli i stad. Nagromadzenie wszystkich tych czynników, brak możliwości robienia dłuższych przerw podczas przewozu oraz nadmierny hałas są w stanie bardzo zaszkodzić zdrowiu zwierzęcia, które nie przywykło do podobnych warunków.

Jak przewozić psa w samochodzie?

Zadanie kierowcy i przewoźnika są więc następujące. Kolejno powinien on zapewnić bydłu prawidłowe warunki transportu, takie jak temperatura boksów, dostęp do wody pitnej, możliwe unikanie zatłoczonych dróg i centrów miast. Sprawne i płynne prowadzenie pojazdu nienarażanie zwierzęcia na stłuczenia i odniesienie szkody na zdrowiu fizycznym. Czasem transport odbywa się przez długi i nieprzyjemny dla zwierzęcia czas. Im dłuższa podróż, tym bardziej powinniśmy zadbać o dobro przewożonych zwierząt, jak najmniej narażać je na czynniki stresogenne i dbać o ich bezpieczeństwo. Zadbać o wykonanie takich czynności jak dojenie podczas dłuższych przewozów czy spokojne, swobodne wprowadzenie zwierzęcia do boksu. Wiele tu zależy od nas samych, od naszego podejścia, od temperamentu kierowcy.